Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego nasi specjaliści zajmują się diagnozą i leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego. Proces diagnostyczny i leczenie odbywa się w postaci indywidualnych spotkań ze specjalistą.

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek 12.30 - 17.00

Wtorek  nieczynna

Środa   13.30 - 20.00

Czwartek   14.00 - 20.00

Piątek   08.00 - 15.00

Zespół Leczenia Środowiskowego

 

Zespół Leczenia Środowiskowego jest nowoczesną, kompleksową formą terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

  • W Zespole zatrudnieni są terapeuci o różnych specjalizacjach zawodowych: lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka, pracownik socjalny.

  • Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma indywidualnie ustalony program terapeutyczny.

  • Terapeuta utrzymuje także kontakt z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

  • Spotkania odbywają się zarówno w siedzibie Zespołu, jak i w domu pacjenta.

  • Takie oddziaływania lecznicze i rehabilitacyjne pozwalają pacjentowi na zdobywanie coraz pełniejszej wiedzy o chorobie i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

  • Pomaga to w przeciwdziałaniu nawrotom choroby, nabywaniu coraz szerszych kompetencji społecznych i umiejętności życiowych umożliwiających coraz większą samodzielność, współodpowiedzialność w pokonywaniu choroby i izolacji społecznej.

Godziny pracy zespołu:

Poniedziałek08.00 - 17.00

Wtorek  08.00 - 20.00

Środa   15.30 - 20.00

Czwartek  16.00 - 20.00

Piątek  13.30 - 20.00

Zespół Diagnostyczno-Konsultacyjny

 

Świadczy usługi w zakresie:

  • Diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju ( np. autyzm, Zespół Aspergera)

  • Diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem​​ deficytów w rozwoju emocjonalno-społecznym w tym ADHA, mutyzm,​​ RAD itp.​​ 

W skład Zespołu wchodzą następujący​​ specjaliści :

Dr nauk med. lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog, logopeda, specjalista diagnozy z zakresu Integracji Sensorycznej

Proces diagnostyczny kończy się wydaniem pisemnej ​​ opinii.