O mnie

Jestem absolwentką stacjonarnych studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim –​​ psychologia​​ zdrowia i kliniczna.​​ Ukończyłam także studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-​​ Skłodowskiej w Lublinie, zdobywając​​ kwalifikacje do diagnozy i terapii neuropsychologicznej,​​ skierowanej do osób, u których zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym mogą być spowodowane uszkodzeniem mózgu (np. udary, urazy głowy, otępienia, wybrane choroby​​ somatyczne). Terapia funkcji psychicznych, w tym przypadku, poprzedzona jest diagnostyką przy pomocy najnowszych metod testowych. Zaś dla osób, chcących poprawić jakość swojego funkcjonowania prowadzę​​ psychoterapię krótkoterminową w nurcie skoncentrowanym​​ na rozwiązaniu​​ (terapia indywidualna, par, rodzinna). Warsztat psychoterapeuty rozwijam, będąc słuchaczem Studium Profesjonalnej Psychoterapii przy Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

 

Zasady, którymi kieruje się w terapii z klientem/pacjentem

 

- pracujemy na tym, co „tu i teraz” (do przeszłych doświadczeń życiowych​​ możemy,​​ ale​​ nie​​ musimy​​ wracać).

-​​ poszukujemy​​ przede wszystkim​​ rozwiązania, które będzie pomocne w trudnej sytuacji.

- klient/pacjent jest ekspertem od swojego życia, psychoterapeuta pomaga osiągnąć wyznaczone cele,​​ z szacunkiem do obaw i nadziei, związanych ze zmianą, której oczekuje.

-​​ klient/pacjent decyduje​​ o​​ zakończeniu terapii oraz​​ częstotliwości spotkań,​​ jakich potrzebuje w pracy nad wyznaczonym celem.

-​​ koncentrujemy się na mocnych​​ stronach klienta/pacjenta, które czasem nawet i dla niego bywają zapomniane.

 

A przede wszystkim:

JEŚLI COŚ DZIAŁA ​​ - RÓB TEGO WIĘCEJ
JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA - RÓB COŚ INNEGO
JEŚLI COŚ SIĘ NIE ZEPSUŁO - NIE NAPRAWIAJ

 

Przebyte kursy, szkolenia, konferencje:

 

Terapia BSFT: pracując z grupami, dialogami i metaforami – Peter Sundman, CTK Łódź

Czynniki leczące w terapii – konstruktywne słuchanie – Guy Shennan, CTK Łódź

Zastosowanie podejścia BSFT w psychoterapii dzieci i młodzieży – Brigitte Lavoie, CTK Łódź

ABC​​ Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, CTK, Łódź

XVI Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne, UM, Łódź

MMPI/MMPI – 2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników, Marek Matkowski, Sopot

Kurs trenera umiejętności psychospołecznych, Studium​​ Treningu Psychologicznego, Łódź

Konferencje naukowe: Psychoterapia i Rozwój, PTPSR, Łódź

Pomocne techniki w psychoterapii i pomaganiu, PTPSR, Gdańsk

Dobra praktyka w psychoterapii, PTPSR, Łódź

Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku, UM, Łódź

Regionalne Dni Psychoterapii (udział aktywny), Włocławek