O mnie

Jestem młodym, pełnym zapału logopedą, pedagogiem specjalnym . Kwalifikacyjne studia logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jestem także specjalistą w zakresie neurologopedii. Stale poszerzam swoje kompetencji. Niesienie pomocy innym sprawia mi wielką przyjemność i dzięki temu mogę się spełniać w zawodzie logopedy. Praca logopedyczna wymaga wielu pokładów energii i zmusza do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań, ale satysfakcja z każdego „kroczku” pacjenta jest dla mnie w pełni pokrzepiająca i niesie mnóstwo motywacji. Zależy mi na radosnym dzieciństwie każdego malucha i wspieraniu dorosłych w trudnym procesie ponownej nauki mówienia.

DIAGNOZA​​ LOGOPEDYCZNA dziecka obejmuje:

- wywiad​​ z pacjentem, rodzicami dziecka

- badanie sprawności narządów artykulacyjnych - ocena funkcji oddechowych i połykowych

- badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnych

- sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy)

- orientacyjne badanie słuchu

- badanie lateralizacji (określenie dominującej strony ciała)

- badanie słuchu fonematycznego

TERAPIA LOGOPEDYCZNA obejmuje:

- korygowanie wad wymowy

- terapię opóźnionego rozwoju

TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECI MA CHARAKTER ZABAWY!

– DIAGNOZA I TERAPIA DOROSŁEGO

Diagnoza i terapia logopedyczna dla dorosłych przeznaczona jest dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy.​​ 

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA obejmuje:

- wywiad z pacjentem i rodziną oraz analizę posiadanej dokumentacji medycznej - badanie rozumienia mowy i możliwości komunikacyjnych (samodzielne wypowiadanie się, mowa spontaniczna, inwentarz mowy) - ocenę sprawności narządów artykulacyjnych - orientacyjne badanie słuchu Należy także brać pod uwagę ogólny stan pacjenta, często na początku możliwe jest tylko wstępne postawienie diagnozy, która poddawana będzie weryfikacji w toku terapii.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA obejmuje:

- stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjenta - stymulację w zakresie mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, nazywania, dialogu i mowy opowieściowej - stymulację procesów poznawczych w zakresie percepcji słuchowej, czuciowej, wzrokowej a także pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej, uwagi i koncentracji - reedukację​​ umiejętności pisania i czytania.

- ZAJECIA POPRAWIAJĄCE KONDYCJĘ tzw. MOTORYKI MAŁEJ​​ 

Dla pacjentów (dzieci i dorosłych), którzy wykazują zaburzenia w zakresie motoryki małej (czynności związanych z użyciem dłoni i palców) oferuje się zajęcia mające na celu usprawnienie osłabionej kończyny.​​ KONSULTACJE, OPINIE I ZAŚWIADCZENIA LOGOPEDYCZNE.

Konsultacje są przeznaczone dla rodziców i opiekunów, którzy chcą się dowiedzieć, jak wspierać rozwój mowy swojego dziecka lub coś ich niepokoi w tym obszarze. Podczas spotkania, na podstawie obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami oceniam czy stopień rozwoju zachowań komunikacyjnych i mowy dziecka jest prawidłowy, czy odchylenia w zakresie artykulacji wymagają terapii logopedycznej. Podpowiadam, jak w zabawie rozwijać umiejętności komunikacyjne, językowe i artykulacyjne dziecka. Dla potrzeb rodziców wystawiam zaświadczenia o ewentualnej potrzebie terapii logopedycznej.