Zespół świadczy usługi w zakresie diagnozy i terapii:

  • Diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju ( np. autyzm, Zespół Aspergera)
  • Diagnozy dzieci i młodzieży pod kątem deficytów w rozwoju emocjonalno-społecznym w tym Zespół Aspergera, mutyzm, itp.

W skład Zespołu wchodzą następujący specjaliści:

  • Dr nauk med. lek. med. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • psycholog,
  • pedagog,
  • logopeda,
  • specjalista diagnozy z zakresu Integracji Sensorycznej

Proces diagnostyczny kończy się wydaniem pisemnej  opinii o stanie rozwoju dziecka, z zaleceniami terapeutycznymi. Konstrukcja i zawartość merytoryczna opinii pozwala na wykorzystanie jej dla celów orzeczniczych.

dr n. med. specjalista psychiatrii,
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Paweł Kropiwnicki

mgr psycholog
dzieci i młodzieży
Elżbieta Sobczak-Nęcka

mgr pedagog neurologopeda
Katarzyna Szczepańska

mgr oligofrenopedagog
trener PTP
Monika Kramkowska