Zespół leczenia środowiskowego to forma terapii dla osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi , które nie mogą korzystać z leczenia w poradni zdrowia psychicznego, a ich stan nie wymaga pobytu w stacjonarnym lub dziennym oddziale psychiatrycznym. Specjaliści zwykle udzielają  porad w miejscu pobytu pacjenta. Do zespołu leczenia środowiskowego wymagane  jest skierowanie-  może je wydać każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ( tzn.  ten, który udziela porad bezpłatnie na podstawie umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia, np. lekarz rodzinny i inny lekarz specjalista „.   Skierowanie należy dostarczyć do ZOZ foxMed najpóźniej dobę przed planowaną pierwszą wizytą specjalisty w miejscu pobytu pacjenta.

  • W Zespole zatrudnieni są terapeuci o różnych specjalizacjach zawodowych: lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka.
  • Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma indywidualnie ustalony program terapeutyczny.
  • Terapeuta utrzymuje także kontakt z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
  • Spotkania odbywają się zarówno w siedzibie Zespołu, jak i w domu pacjenta.
  • Takie oddziaływania lecznicze i rehabilitacyjne pozwalają pacjentowi na zdobywanie coraz pełniejszej wiedzy o chorobie i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomaga to w przeciwdziałaniu nawrotom choroby, nabywaniu coraz szerszych kompetencji społecznych i umiejętności życiowych umożliwiających coraz większą samodzielność, współodpowiedzialność w pokonywaniu choroby i izolacji społecznej.

lek. specjalista psychiatra
Anna Kasialis

mgr psycholog
certyfikowany psychoterapeuta
Anna Kwiatkowska-Woźniak

mgr psycholog
terapeuta środowiskowy
Anna Nowakowska

mgr pedagog
terapeuta zajęciowy
terapeuta środowiskowy
Aleksandra Sieradzka

pielęgniarka o specjalności
psychiatria
Małgorzata Owsianowska