Do poradni można zarejestrować się telefonicznie lub osobiście. W trakcie rejestracji poprosimy o nr PESEL dziecka. Na pierwszą wizytę proszę przybyć  5 min przed wyznaczoną godziną. Należy zabrać ze sobą:

  • dowód ubezpieczenia dziecka,
  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • posiadaną dokumentację medyczną, np. wypisy szpitalne, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań,
  • dokumentację dotyczącą badań psychologicznych, jeśli dziecko taką posiada, np. z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej lub innej.

dr n. med. specjalista psychiatrii,
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Paweł Kropiwnicki

mgr psycholog
dzieci i młodzieży
Elżbieta Sobczak-Nęcka

mgr pedagog neurologopeda
Katarzyna Szczepańska

mgr oligofrenopedagog
trener PTP
Monika Kramkowska