mgr Monika Kramkowska

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I stopnia, coach, oligofrenopedagog, psychoterapeuta, diagnosta zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą dotkniętą całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzinami. Wspieram ich w zakresie:

  • dokonywania specjalistycznej diagnozy funkcjonalnej,
  • pracy terapeutycznej -Trening Umiejętności Społecznych,
  • poprawy relacji rodzinnych 
  • prowadzenia ” Szkoły dla Rodziców” 

W pracy kieruje się zasadą Doroty I. Nolte : „ Dzieci, które często słyszą słowa uznania uczą się stawiać sobie cele”.