O nas

foxMed udziela specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień nieodpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Lecznictwa Środowiskowego oraz  komercyjnie. Wychodząc z założenia, że zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka staramy się dbać o nie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej. Leczenie odbywa się poprzez ambulatoryjną opiekę medyczną oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Oparcie naszej pracy o założenia psychiatrii środowiskowej pozwala na koordynację i kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania i pracy pacjenta. Staramy się traktować pacjenta jako partnera procesu terapeutycznego. Nasza profesjonalna pomoc w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych służy poprawie jakości życia naszych pacjentów i kształtowaniu właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie. Naszą misją jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez zgrany i fachowy zespół specjalistów na możliwie jak najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, osiągnięciami naukowymi oraz nowymi technologiami medycznymi.

Specjaliści foxMedu mają doświadczenie w leczeniu takich chorób jak:

 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, całościowe zaburzenia rozwojowe ADHD, problemy szkolne oraz edukacyjne, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia adaptacyjne oraz reakcje na stres, problemy komunikacyjne – trudności w nawiązywaniu kontaktu i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz z rodziną i in.)
 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • Zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw)
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychiczne związane z podeszłym wiekiem
 • Zaburzenia psychiczne będące następstwem  uszkodzenia bądź choroby mózgu
 • Uzależnienia