SPECJALIŚCI

Poradnia Zdrowia Psychicznego

lek. psychiatra
Maria Krzemień

lek. specjalista psychiatra
Małgorzata Opara

lek. specjalista psychiatra
Anna Kasialis

mgr psycholog
Elżbieta Kaczmarek

mgr psycholog
certyfikowany psychoterapeuta
Anna Kwiatkowska-Woźniak

mgr psycholog
psychoterapeuta
Izabela Piasecka

mgr psycholog
Aurelia Szczerbicka

Zespół Leczenia Środowiskowego

lek. specjalista psychiatra
Anna Kasialis

mgr psycholog
certyfikowany psychoterapeuta
Anna Kwiatkowska-Woźniak

mgr psycholog
terapeuta środowiskowy
Anna Nowakowska

mgr pedagog
terapeuta zajęciowy
terapeuta środowiskowy
Aleksandra Sieradzka

pielęgniarka o specjalności
psychiatria
Małgorzata Owsianowska

Wizyty
Komercyjne

dr n. med. specjalista psychiatrii,
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Paweł Kropiwnicki

lek. specjalista psychiatra
Małgorzata Opara

lek. specjalista psychiatra
Michał Wojtaszek

lek. specjalista psychiatra
Sławomir Sadowski

lek. specjalista psychiatra
Anna Kasialis

mgr psycholog
Elżbieta Kaczmarek

mgr psycholog
certyfikowany psychoterapeuta
Anna Kwiatkowska-Woźniak

mgr psycholog
psychoterapeuta
Izabela Piasecka

spec. terapii uzależnień
Hanna Mankiewicz

Zespół
Diagnostyczno-Konsultacyjny

dr n. med. specjalista psychiatrii,
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Paweł Kropiwnicki

mgr psycholog
dzieci i młodzieży
Elżbieta Sobczak-Nęcka

mgr pedagog neurologopeda
Katarzyna Szczepańska

mgr oligofrenopedagog
trener PTP
Monika Kramkowska