FoxMed

Zespół Opieki Zdrowotnej foxMed

 

Udziela specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień nieodpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Lecznictwa Środowiskowego oraz ​​ komercyjnie. Wychodząc z założenia, że zdrowie psychiczne i satysfakcjonujące funkcjonowanie jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka staramy się dbać o nie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej. Leczenie odbywa się poprzez ambulatoryjną opiekę medyczną oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Oparcie naszej pracy o założenia psychiatrii środowiskowej pozwala na koordynację i kontynuację leczenia w miejscu zamieszkania i pracy pacjenta. Staramy się traktować pacjenta jako partnera procesu terapeutycznego. Nasza profesjonalna pomoc w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych służy poprawie jakości życia naszych pacjentów i kształtowaniu właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie. Naszą misją jest udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez zgrany i fachowy zespół specjalistów na możliwie jak najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, doświadczeniem personelu, osiągnięciami naukowymi oraz nowymi technologiami medycznymi.

Nasi specjaliści mają doświadczenie w leczeniu takich chorób jak:

 

 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, całościowe zaburzenia rozwojowe ADHD, problemy szkolne oraz edukacyjne, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia adaptacyjne oraz reakcje na stres, problemy komunikacyjne – trudności w nawiązywaniu kontaktu i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz z rodziną i in.)

 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

 • Zaburzenia nastroju (depresja, mania)

 • Zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw)

 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

 • Zaburzenia odżywiania

 • Zaburzenia snu

 • Zaburzenia osobowości

 • Zaburzenia psychiczne związane z podeszłym wiekiem

 • Zaburzenia psychiczne będące następstwem ​​ uszkodzenia bądź choroby mózgu

 • Uzależnienia

 

Specjalistycznych świadczeń z zakresu psychiatrii dzieci oraz młodzieży jak i również dorosłych, psychologii, psychoterapii, leczenia uzależnień udzielamy :

 

 • NIEODPŁATNIE – osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie i w ramach środków określonych umową zawartą z Narodowym ​​ Funduszem Zdrowia oraz osobom w zakresie i na warunkach określonych zleceniem lub umową zawartą z innym podmiotem .

Świadczenia w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Lecznictwa Środowiskowego są finansowane przez NFZ.

 • ODPŁATNIE – Świadczenia w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży, poradni leczenia uzależnień.