mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

Jestem psychologiem, coachem, profilaktykiem uzależnień, trenerem edukacyjnym i umiejętności społecznych. Od 25 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Zajmuję się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową. Systematycznie prowadzę treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Regularnie biorę udział w projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego. Realizuję szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS.